پابند فلزی و کنفی

  پابند فلزی و کنفی

  تا اطلاع ثانوی این محصول را موجود نداریم سئوال نفرمایید

  تولید و تأمین انواع دستبند های فلزی دو زبانه و دو قفله مطابق با استانداردهای نظامی و با کیفیت برتر از محصولات اروپایی . توانمندی تولید انواع پابند های الکترونیکی مطابق با نیاز مراجع قانونی کشور 

  تولید و تأمین انواع دستبند های فلزی دو زبانه و دو قفله مطابق با استانداردهای نظامی و با کیفیت برتر از محصولات اروپایی . توانمندی تولید انواع پابند های الکترونیکی مطابق با نیاز مراجع قانونی کشور 

  بیشتر بخوانید

      دستگاه ایکس ری

      گیت فلزیاب

   

  هرگونه درخواست دستبند و پابند فلزی باید مطابق قوانین کشور باشد و این شرکت پاسخگوی درخواست های متفرقه و خارج از ضوابط قانونی نمی باشد ، ارائه درخواست رسمی مطابق با شورای امنیت کشور ضروری است.

   

  بیشتر بخوانید

  راکت موبایل یاب
  گیت بازرسی

  محصولات مرتبط