دستبند امنیتی

  دستبند امنیتی

  تا اطلاع ثانوی این محصول را موجود نداریم سئوال نفرمایید

  تولید و تأمین انواع دستبند های فلزی دو زبانه و دو قفله مطابق با استانداردهای نظامی و با کیفیت برتر از محصولات اروپایی . توانمندی تولید انواع پابند های الکترونیکی مطابق با نیاز مراجع قانونی کشور 

   توانمندی تولید انواع پابند های الکترونیکی مطابق با نیاز مراجع قانونی کشور 
  هرگونه درخواست دستبند و پابند فلزی باید مطابق قوانین کشورباشدواین شرکت پاسخگوی درخواست های سازمان ها

     بیشتر بخوانید

        خرید دستگاه ایکس ری

        خرید گیت بازرسی

  هرگونه درخواست دستبند و پابند فلزی باید مطابق قوانین کشور باشد و این شرکت پاسخگوی درخواست های متفرقه و خارج از ضوابط قانونی نمی باشد ، ارائه درخواست رسمی مطابق با شورای امنیت کشور ضروری است.

   

  بیشتر بخوانید

  راکت فلزیاب
  گیت فلزیاب

  محصولات مرتبط