لباس ضد شورش سوسکی

  لباس ضد شورش سوسکی

  شما می توانید برای خرید یک لباس ضد شورش سوسکی از شرکت انطباق گستر سپهر کمک بگیرید. این شرکت ارائه دهنده خدمات تجهیزات ایمنی، امنیتی و کنترل تردد می باشد.

  لباس ضد شورش سوسکی یا به اصطلاح Anti-riot clothing 

  با استفاده از بهترین متریال جهت حفاظت جان و بدن نیروها در مقابل صدمات مختلف که ممکن است از طرف افراد معترض وارد شود می باشد .

   لباس سوسکی را می توان هم به صورت کامل و هم بصورت استفاده از بعضی از قسمت ها همچون ساق و زانو بند ، آرنج و ساعد بند استفاده نمود .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  بیشتر بخوانید

  راکت بازرسی بدنی

   لباس سوسکی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  بیشتر بخوانید

     قیمت دستگاه ایکس ری

  لباس ضد شورش سوسکی

  لباس ضد شورش

  لباس سوسکی

  لباس سوسکی ضد شورش

  ضد شورش سوسکیلباس ضد شورشضد شورش سوسکی

  محصولات مرتبط