پتوی ضد انفجار

  پتوی ضد انفجار

  ارائه انواع پتوی ضد انفجار توسط انطباق گستر سپهر

  Anti Explosion EOD Equipment Bomb Blanket For Police Army

  پتوی ضد بمب برای ماموریت های ویژه پلیس

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  بیشتر بخوانید

  راکت بازرسی بدنی
  گیت فلزیاب

  شرکت انطباق گستر سپهر  WWW.EGSEPEHR.com

   

   

   

   

   

   

   

  شرکت انطباق گستر سپهر  WWW.EGSEPEHR.com