کلاه فیس

  کلاه فیس

  کلاه فیس یا face-cap معمولا در مواقع رهایی گروگان و ماموریتهای ويژه کاربرد دارد شرکت انطباق گستر سپهر ارائه دهنده انواع تجهیزات مورد نیاز ایمنی ، امنیتی و کنترل تردد

  کلاه فیس یا face-cap
  معمولا در مواقع رهایی گروگان و ماموریتهای ويژه کاربرد دارد 

  فیس دیجیتال برای استتار در بیابان و ...

   

  بیشتر بخوانید

  راکت موبایل یاب

  فیس مشکی مخصوص نیروهای ویژه

   

   

  شرکت انطباق گستر سپهر 

  WWW.EGSEPEHR.COM

  محصولات مرتبط