راهبند

  راهبند

  ارائه انواع راهبند توسط انطباق گستر سپهر

  راهبند کشویی 

  طول باز شو 350 سانیمتر 

  ارتفاع 120 سانیمتر 

  وزن 12+- 1 کیلوگرم 

  رنگ کوره ای 

  قابلیت نصب چرخ