دوربین تلسکوپی

    دوربین تلسکوپی

    ارائه انواع دوربین تلسکوپی توسط انطباق گستر سپهر

    با استفاده از دوربین تلسکوپی می توان اجسام را با وضوح بالاتری دید و بزرگنمایی آن بسیار بیشتر از دوربین های معمولی است