دوربین حرارتی eod

  دوربین حرارتی eod

  دوربین حرارتی RU22

   دوربین حرارتی RU22

  بهترین دوربین کاربردی برای عملیات های ویژه سبک و کم حجم 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  www.egsepehr.com

   

   

  بیشتر بخوانید

  راکت موبایل یاب
  گیت بازرسی

  مشخصات فنی دستگاه دوربین حرارتی RU22 :