ربات حمل بمب

  ربات حمل بمب

  ارائه انواع ربات حمل بمب توسط انطباق گستر سپهر تولید ملی با توان و قدرت فوق العاده

  ربات حمل بمب

  تولید و ارائه انواع ربات حمل بمب توسط انطباق گستر سپهر تولید ملی  با توان و قدرت فوق العاده

  ربات های تولید شده در ایران با پلت فرم مناسب جهت امور امنیتی، اطفاء حریق، جنگلبانی، بعنوان سرباز و دیدبان کاربرد دارند 

  WWW.EGSEPEHR.COM

   

  بیشتر بخوانید

  راکت بازرسی
  گیت بازرسی

   

  شرکت انطباق گستر سپهر آماده تولید انواع ربات ها در زمینه های ایمنی و امنیتی 

  WWW.EGSEPEHR.COM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ارائه انواع ربات حمل بمب توسط انطباق گستر سپهر تولید ملی  با توان و قدرت فوق العاده

  WWW.EGSEPEHR.COM