گیت فلزیاب بازرسی نفر ، گیت دروازه ای فلزیاب بازرسی نفر

  گیت فلزیاب بازرسی نفر ، گیت دروازه ای فلزیاب بازرسی نفر

  گیت فلزیاب دروازه ای بازرسی نفر EGS WT33 انطباق گستر سپهر ، گیت های بازرسی نفر شرکت انطباق گستر سپهر از جمله گیت هایی است که بر خلاف گیت های خارجی هر روز در حال بروز رسانی و کیفیت بالاتر می باشد. ما هیچگاه گیت های تولیدی خود را با گیت های خارجی مقایسه نمی کنیم بلکه انتظار بسیار بالاتری از آن داریم.

  گیت فلزیاب دروازه ای بازرسی نفر EGS WT33 انطباق گستر سپهر ، گیت های بازرسی نفر شرکت انطباق گستر سپهر از جمله گیت هایی است که بر خلاف گیت های خارجی هر روز در حال بروز رسانی و کیفیت بالاتر می باشد. ما هیچگاه گیت های تولیدی خود را با گیت های خارجی مقایسه نمی کنیم بلکه انتظار  بسیار بالاتری از آن داریم.

  تولید گیتهای 18 ، 33 زون و در آینده نزدیک 45 زون در شرکت انطباق گستر سپهر علاوه بر بی نیازی کشور در واردات گیت های فلزیاب مورد نیاز ، از خروج صد ها هزار دلار ارز از کشور جلوگیری خواهد کرد.

  گیت فلزیاب دروازه ای بازرسی نفر EGS WT33  گیتی 33 زون بوده که دارای قابلیت ها 1 ، 6 ، 11 و 33 زون دارای قابلیت برنامه ریزی می باشد.

  گیت فلزیاب دروازه ای بازرسی نفر EGS WT18  گیتی 18 زون بوده که دارای قابلیت برنامه ریزی می باشد.

  تولید گیت بازرسی نفر و یا گیت فلزیاب بازرسی نفر می تواند امنیت سازمان و شرکت ما را به همراه داشته و از روش بازرسی سنتی نفرات در سازمان ها جلوگیری می نماید.

  با گیت بازرسی نفر تولیدی شرکت انطباق گستر سپهر تعداد نفرات ورودی ، نفرات خروجی و همچنین تعداد نفراد ورودی و خروجی که فلزات به همراه دارند را می توان بر روی گیت مشاهده نمود.

  گیت فلزیاب بازرسی نفر تولیدی این شرکت از هر دو طرف گیت دارای نمایشگر های LED  می باشد که در سایر گیت ها این قابلیت معمولا وجود ندارد.