آرنج بند و زانوبند

    آرنج بند و زانوبند

    آرنج بند و زانو بند محافظت کننده دست و پا در مقابل آسیبهای مختلف از جمله زمین خوردن در هنگام موتور سواری، اسکی و سایر ورزشها می باشد . آرنج بند و ساعد بند به همراه زانوو ساقبند از اقلام بسیار ضروری موتور سواران ، دوچرخه سواران بخصوص موتورسواران مسابقات ورزشی می باشد. WWW.egsepehr.com

    آرنج بند و زانو بند  
    محافظت کننده دست و پا در مقابل آسیبهای مختلف از جمله  زمین خوردن در هنگام موتور سواری، اسکی و سایر ورزشها می باشد . آرنج بند و ساعد بند به همراه زانوو ساقبند از اقلام بسیار ضروری موتور سواران ، دوچرخه سواران بخصوص موتورسواران مسابقات ورزشی می باشد. WWW.egsepehr.com

    تجهیزات تولید شده و ارائه شده توسط این شرکت سخت گیرانه ترین تست های خود را توسط خریداران عمده امنیتی سپری نموده است .

    شرکت انطباق گستر سپهر پیشرو در ارائه انواع تجهیزات ایمنی و امنیتی