دوربین سلاح شکاری مدل 42*10-3.5

  دوربین سلاح شکاری مدل 42*10-3.5

  دوربین اسلحه شکاری مدل NOVA3.5-12X42 ، دوربین تفنگ گلوله زنی 270 ، اسلحه برنو , دوربین شرکت وکتور اپتیک مدلNOVA 3.5-12X42که برای تحمل شوک حاصل از شلیک سلاح های گلوله زنی با شوک 1000G میباشد.

  دوربین تفنگ شکاری مدل 42*10-3.5

  دوربین اسلحه شرکت وکتور اپتیک مدل NOVA3.5-12X42

  دوربین اسلحه شکاری مدل 44*12-3 ، دوربین تفنگ گلوله زنی 270 ، اسلحه برنو , دوربین شرکت وکتور اپتیک مدل NOVA3.5-12X42 یکی از بهترین مدلهای دوربین سلاح گلوله زنی دنیا بوده که با تحقیق زیاد و برای تحمل شوک حاصل از شلیک سلاح های گلوله زنی با شوک 1000G میباشد.مناسب برای سلاح نیروهای نظامی و شکارچیان بوده که اولا شلیک مطمئنی به سمت هدف داشته باشند و دوماً پس از چندین شلیک با جابجایی قطعات داخلی دوربین مواجه نگردند.

  این دوربین یک از بهترین دوربین های سلاح گلوله زنی و سلاح شکاری تولید شده در دنیا است که بصورت تخصصی تولید شده است. این شرکت آمادگی عقد قرارداد به سازمانهای نظامی و امنیتی برای تأمین نیازمندی های اپتیکی می باشد.

  مشخصات فنی دوربین NOVA3.5-12X42 :

  FEATURE

  25.4mm One Inch Monotube, MPC1 Range Reticle, Objective Lens Parallax Correction, Mount Rings

  SPECIFICATION

  • Magnification: 3.5-10x
  • Objective Lens Dia: 42mm
  • Ocular Lens Dia: 39.0mm
  • Ocular Length: 58mm
  • Exit Pupil: 12-4.2mm
  • Length: 320mm (12.6 inch)
  • Weight (net):570g (20.1 ounce)
  • Eye relief: 80-75 mm (3.1-3.0 Inch)
  • Field of view (feet@100yds):31.44-11.52 feet
  • Optics coating: Fully-multi coated
  • Reticle: MPC1 range reticle
  • Elevation Range: 50 MOA 
  • Windage Range: 50 MOA 
  • 25.4mm one inch monotube
  • Objective lens parallax correction: 5, 10, 15, 30, 50, 100, 200, 300 and infinite
  • Shock proof (1000g), water resistance and fog proof (nitrogen purged)
  • High quality aluminum alloy in durable black matte finish
  • Feature 1/4 M.O.A finger windage and elevation with audible clicks (with cap)
  • Fast focus eyepiece at ocular lens adjustment (diopter compensation)
  • Package
  • 1x 25.4mm weaver (default) or dovetail mount
  • 1x lens caps
  • 1x cleaning cloth
  • 1x Fine gift packing

    بیشتر بخوانید

        قیمت دستگاه ایکس ری

        قیمت گیت بازرسی

   

  بیشتر بخوانید

  راکت بازرسی بدنی
  گیت بازرسی