دوربین سلاح شکاری مدل 50*16-4

  دوربین سلاح شکاری مدل 50*16-4

  شرکت انطباق گستر سپهر تأمین کننده،تولیدکننده،انواع دوربین اسلحه گلوله زنی مطابق با استانداردهای نظامی می باشد،این شرکت یک فروشنده معمولی و بازاری نبوده و محصولات تأمین شده از این شرکت مطابق با نوع مصرف و اسلحه و تفنگ شما می باشد.که باید با هزینه منطقی دوربینی تهیه نمایید که با مأموریت شماسازگار باشد

  دوربین اسلحله گلوله زنی 50*16-4 با تحمل شوک 1000G

  شرکت انطباق گستر سپهر تأمین کننده،تولیدکننده،انواع دوربین اسلحه گلوله زنی مطابق با استانداردهای نظامی می باشد،این شرکت یک فروشنده معمولی و بازاری نبوده و محصولات تأمین شده از این شرکت مطابق با نوع مصرف و اسلحه و تفنگ شما می باشد.که باید با هزینه منطقی دوربینی تهیه نمایید که با مأموریت شماسازگار باشد

  Feature

  25.4mm Monotube One Inch Tube, 5 Levels Red / Green Illumination, Objective Lens Parallax Correction (min 25 yards)

  Flip-up Caps, Cleaning Cloth, 3 Inch Sunshade, Range Finder Reticle, 1/8" Finger Adjustment 

   

  Specification

  • Magnification: 4-16x
  • Objective Lens Dia: 50mm
  • Ocular Lens Dia: 36mm
  • Ocular Length: 65mm
  • Exit Pupil: 8.3-2.1 mm
  • Length: 370mm (14.6 inch)
  • Weight (net):640g (22.5 ounce)
  • Eye Relief : 85-75mm (3.3-3.0 Inch)
  • Field of View: 3.9-1.1° (@100yds)
  • Num of Lens: 11
  • Optics Coating: Objective fully-multi coated
  • Reticle: Ranger finding
  • Evaluation Range: 50 MOA
  • Windage Range: 50 MOA
  • Illumination: 5 levels green and red
  • Battery: CR2032
  • Tube 25.4mm (one inch) Monotube
  • Objective Lens parallax correction, 20 Yds to infinite
  • Shock proof (1000g), Water Proof and Fog Proof (Nitrogen Purged)
  • High quality aluminum alloy in durable black matte finish
  • Feature 1/8" finger windage and elevation adjustments with audible clicks
  • Fast focus eyepiece at ocular lens adjustment (diopter compensation)
  • Free fitting: 25.4mm weaver (default) or dovetail mount ring, sunshade and flip-up caps

   

   

  عناوینی که در گوگل جستجو می شود:

  بهترین دوربین برای اسلحه گلوله زنی 

  بهترین دوربین برای تفنگ بادی 

  بهترین دوربین برای تفنگ ساچمه زنی 

  قیمت دوربین اسحله 

  بهترین قیمت دوربین تفنگ 

  بهترین مدل های دوربین تفنگ 

  بهترین و دقیق ترین دوربین اسلحه

  دوربین های سلاح بادی و شکاری 

  دوربین بوشنل

  دوربین لایکا

  دوربین تفنگ زایس

  دوربین تفنگ لئوپولد