دوربین سلاح شکاری مدل 50*16-4

  دوربین سلاح شکاری مدل 50*16-4

  شرکت انطباق گستر سپهر تأمین کننده،تولیدکننده،انواع دوربین اسلحه گلوله زنی مطابق با استانداردهای نظامی می باشد،که باید با هزینه منطقی دوربینی تهیه نمایید که با مأموریت شماسازگار باشد.

  دوربین اسلحله گلوله زنی 50*16-4 با تحمل شوک 1000G

  شرکت انطباق گستر سپهر تأمین کننده،تولیدکننده،انواع دوربین اسلحه گلوله زنی مطابق با استانداردهای نظامی می باشد،این شرکت یک فروشنده معمولی و بازاری نبوده و محصولات تأمین شده از این شرکت مطابق با نوع مصرف و اسلحه و تفنگ شما می باشد.که باید با هزینه منطقی دوربینی تهیه نمایید که با مأموریت شماسازگار باشد

  Feature

  25.4mm Monotube One Inch Tube, 5 Levels Red / Green Illumination, Objective Lens Parallax Correction (min 25 yards)

  Flip-up Caps, Cleaning Cloth, 3 Inch Sunshade, Range Finder Reticle, 1/8" Finger Adjustment 

   

  Specification

  • Magnification: 4-16x
  • Objective Lens Dia: 50mm
  • Ocular Lens Dia: 36mm
  • Ocular Length: 65mm
  • Exit Pupil: 8.3-2.1 mm
  • Length: 370mm (14.6 inch)
  • Weight (net):640g (22.5 ounce)
  • Eye Relief : 85-75mm (3.3-3.0 Inch)
  • Field of View: 3.9-1.1° (@100yds)
  • Num of Lens: 11
  • Optics Coating: Objective fully-multi coated
  • Reticle: Ranger finding
  • Evaluation Range: 50 MOA
  • Windage Range: 50 MOA
  • Illumination: 5 levels green and red
  • Battery: CR2032
  • Tube 25.4mm (one inch) Monotube
  • Objective Lens parallax correction, 20 Yds to infinite
  • Shock proof (1000g), Water Proof and Fog Proof (Nitrogen Purged)
  • High quality aluminum alloy in durable black matte finish
  • Feature 1/8" finger windage and elevation adjustments with audible clicks
  • Fast focus eyepiece at ocular lens adjustment (diopter compensation)
  • Free fitting: 25.4mm weaver (default) or dovetail mount ring, sunshade and flip-up caps

   

   

   

   

  بیشتر بخوانید

  راکت موبایل یاب
  گیت بازرسی

  عناوینی که در گوگل جستجو می شود:

  بهترین دوربین برای اسلحه گلوله زنی 

  بهترین دوربین برای تفنگ بادی 

  بهترین دوربین برای تفنگ ساچمه زنی 

  قیمت دوربین اسحله 

  بهترین قیمت دوربین تفنگ 

  بهترین مدل های دوربین تفنگ 

  بهترین و دقیق ترین دوربین اسلحه

  دوربین های سلاح بادی و شکاری 

  دوربین بوشنل

  دوربین لایکا

  دوربین تفنگ زایس

  دوربین تفنگ لئوپولد

   

     بیشتر بخوانید

        دستگاه ایکس ری

        گیت فلزیاب