دوربین سلاح شکاری مدل 50*24-6

  دوربین سلاح شکاری مدل 50*24-6

  دوربین سلاح شکاری مدلWarrior 6-24x50mm AOE ، دوربین سلاح گلوله زنی 270 ،اسلحه برنو ,دوربین شرکت وکتور اپتیک مدل Warrior 6-24x50mm AOEاز بهترین دوربین سلاح گلوله زنی دنیا بوده که برای تحمل شوک حاصل از شلیک سلاح های گلوله زنی با شوک 1000G میباشد.

  دوربین سلاح شکاری مدل Warrior 6-24x50mm AOE 

  دوربین شرکت وکتور اپتیک مدل Warrior 6-24x50mm AOE 

  دوربین سلاح شکاری مدلWarrior 6-24x50mm AOE ، دوربین سلاح گلوله زنی 270 ، اسلحه برنو , دوربین شرکت وکتور اپتیک مدل Warrior 6-24x50mm AOE  یکی از بهترین مدلهای دوربین سلاح گلوله زنی دنیا بوده که با تحقیق زیاد و برای تحمل شوک حاصل از شلیک سلاح های گلوله زنی با شوک 1000G میباشد.مناسب برای سلاح نیروهای نظامی و شکارچیان بوده که اولا شلیک مطمئنی به سمت هدف داشته باشند و دوماً پس از چندین شلیک با جابجایی قطعات داخلی دوربین مواجه نگردند.

  این دوربین یک از بهترین دوربین های سلاح گلوله زنی و سلاح شکاری تولید شده در دنیا است که بصورت تخصصی تولید شده است. این شرکت آمادگی عقد قرارداد به سازمانهای نظامی و امنیتی برای تأمین نیازمندی های اپتیکی می باشد.

  مشخصات فنی دوربین :

  Product Info for Vector Optics Warrior 6-24x50mm AOE Rifle Scope

  25.4mm Monotube One Inch Tube, 5 Levels Red / Green Illumination, Objective Lens Parallax Correction (min 25 yards), Flip-up Caps, Cleaning Cloth, 3 Inch Sunshade, Range Finder Reticle, 1/8" Finger Adjustment

  Features of Vector Optics Warrior 6-24x50mm AOE Rifle Scope

  • Magnification: 6-24x
  • Objective Lens Dia: 50mm
  • Ocular Lens Dia: 38mm
  • Ocular Length: 60mm
  • Exit Pupil: 2.08-8.33 mm
  • Length (not include sunshade):400mm (15.7 Inch)
  • Weight (net):660g (21.2 ounce)
  • Eye Relief: 85-90 mm (3.3-3.5 Inch)
  • Field of View (@100yds):0.8-2.9
  • Num of Lens: 12
  • Reticle: R14 Ranger Finder Reticle
  • Evaluation Range: 40 MOA
  • Windage Range: 40 MOA
  • Monotube dia.:25.4mm (one inch)
  • Fully-Multi Coated to eliminate glare and maximize light transmission
  • Objective Lens parallax correction, 25, 50, 75, 100, 200, 300 yards to infinite
  • 5 levels green and red brightness illumination system
  • Shock proof (1000g), Water Proof and Fog Proof (Nitrogen Purged)
  • High quality aluminum alloy in durable black matte finish
  • Feature 1/8" direct high finger windage and elevation turrets adjustments with audible clicks for greater precision.
  • Fast focus eyepiece at ocular lens adjustment (Diopter adjustment)

  بیشتر بخوانید

  راکت فلزیاب
  گیت بازرسی

   

   

   

    بیشتر بخوانید

       قیمت دستگاه x-ray

       قیمت گیت بازرسی