ساق و زانوبند

  ساق و زانوبند

  ساقبند و زانوبند محافظت کننده پا در مقابل آسیبهای مختلف از جمله تهاجم افراد دیگر یا زمین خوردن در هنگام موتور سواری می باشد . آرنج بند و ساعد بند به همراه زانوو ساقبند از اقلام بسیار ضروری موتور سواران ، دوچرخه سواران بخصوص موتورسواران مسابقات ورزشی می باشد. WWW.egsepehr.com

  ساقبند و زانوبند

  محافظت کننده پا در مقابل آسیبهای مختلف از جمله تهاجم افراد دیگر یا زمین خوردن در هنگام موتور سواری می باشد . آرنج بند و ساعد بند به همراه زانووبند و ساقبند از اقلام بسیار ضروری موتور سواران ، دوچرخه سواران بخصوص موتورسواران مسابقات ورزشی می باشد. WWW.egsepehr.com

   

  بیشتر بخوانید

  راکت بازرسی
  گیت بازرسی

  زانو و ساقبند پا بسیار ضروری و حیاتی برای افرادی که به سلامتی خود اهمیت می دهند.

  شرکت انطباق گستر سپهر ارائه دهنده کلیه تجهیزات ایمنی و امنیتی